Firmast

Kipa OÜ peamised tegevusvalkonnad on ehitamine ja ehituse juhtimine peatöövõtu korras. Tänu meie täpselt koordineeritud tegevusele ja koostöövõrgustikku kuuluvate spetsialistide abile jõuavad Teie ehitusprojektid sujuvalt algusest lõpuni, valmides kokkulepitud tähtaegadeks.

Kipa OÜ jätkusuutlik areng taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri ja majanduse keskkonnas. Jälgime looduskeskonna säästliku kasutamist.

Meie kirg on ehitamine, nüüd ja alati…